Aktuality O projektu Projektový tým Aktivity projektu Příklady z praxe Otázky a odpovědi Výběrová řízení Kontakty
Aktivity >> Konzultační procedura zaměřená na standardy kvality

Aktivity

Konzultační procedura zaměřená na standardy kvality

Cílem aktivity bude individuální vzdělávání v zavádění standardů kvality sociálních služeb přímo v jednotlivých organizacích. Konzultační procedura bude rozdělena do tří navazujících částí:

1) Vstupní audit  
- bude zjišťovat úroveň naplňování standardů kvality v organizaci. Proběhnou rozhovory s vedoucími i odbornými pracovníky a studium relevantní dokumentace (vnitřní směrnice, domovní řád apod.).

2) Individuální konzultace  
- budou vycházet z výsledků Vstupního auditu a budou zaměřeny na konkrétní problematické oblasti standardů kvality (chybějící nebo nesprávně nastavené postupy, apod.). Zřetel však bude brán také na zvyšování obecné znalosti problematiky. Hlavní náplní bude vzdělávání kompetentních pracovníků v implementaci standardů kvality do praxe.

3) Cvičná inspekce  
- bude spočívat v navození reálných podmínek srovnatelných se skutečnou inspekcí kontrolního orgánu. Cílem této části bude naučit vedoucí pracovníky kontrolovat dodržování standardů v organizaci a prokazovat jejich správné nastavení.