Aktuality O projektu Projektový tým Aktivity projektu Příklady z praxe Otázky a odpovědi Výběrová řízení Kontakty

Výběrová řízení

V rámci projektu poptáváme dodavatele na následující zakázky:

1. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
CpKP ZČ provádí průzkum trhu za účelem nalezení nejvhodnějšího dodavatele pro realizaci akreditovaného vzdělávacího kurzu: Kvalifikační vzdělávací kurzu pro pracovníky v sociálních službách dle zákona dle §116 Zákona č. 108/2006 Sb. (viz vyhláška č. 505/2006 Sb.).

V případě Vašeho zájmu prosíme o dodání Vaší nabídky dle specifikací uvedených v dokumentech zde.
Zaslání nabídky očekáváme do 30.8.2012.
Realizace kurzu se předpokládá v průběhu měsíců září – prosinec 2012.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ BYLO UKONČENO