Aktuality O projektu Projektový tým Aktivity projektu Příklady z praxe Otázky a odpovědi Výběrová řízení Kontakty
Aktivity >> Konzultační procedura zaměřená na strategické plánování

Aktivity

Konzultační procedura zaměřená na strategické plánování

Cílem této aktivity bude seznámení poskytovatelů sociálních služeb s metodami strategického plánování a jejich praktická realizace v jednotlivých organizacích ve vazbě na zavádění standardů kvality. Obecně budou konzultace zaměřeny na vzdělávání pracovníků, finanční zdroje, personální požadavky apod.

Konzultace budou zaměřeny na tyto oblasti:

- SWOT analýza stavu organizace - analýza silných a slabých stránek organizace. Definování příležitostí a ohrožení pro budoucnost organizace

- Vize organizace - tvorba dlouhodobého strategického cíle organizace zpracovaná nejprve individuálně a nakonec na základě společné diskuse a shody zformulována v jednotném znění

- Definování strategických směrů rozvoje organizace

- Zpracování akčního plánu minimálně na 1 rok, stanovení kroků k naplnění krátkodobých cílů, rozdělení úkolů mezi pracovníky organizace, nová pravidla fungování organizace v oblasti naplňování standardů kvality

- Implementace strategického plánu - mechanismy kontroly a aktualizace strategického plánu